Wat is een Woonadviescommissie?

Een Woonadviescommissie is een lokale woonconsumentenorganisatie, die tracht via adviezen in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces een optimale woonomgeving en woonsituatie te bewerkstelligen, vanuit de optiek van de (toekomstige) bewoner. We streven naar een afspiegeling van de maatschappij in de commissie. Mannen en vrouwen met verschillende culturele achtergronden houden zich bezig met het advieswerk.

De Woonadviescommissie is onafhankelijk van politieke of religieuze groeperingen.